1. Mô tả: Một cầu thủ được tạo ra bởi các thẻ chức năng (gọi là thẻ Scout), sau mỗi trận đấu thì Konami sẽ tặng bạn một trong các thẻ này với cấp độ khác nhau (từ 1 đến 4 sao; loại 5 sao phải mua bằng GP). Chương trình này mình chỉ lọc ra 4 và 5 sao (do từ 1 đến 3 sao là cầu thủ lởm thường dùng xay sinh tố).

2. Cách dùng: Tại trang này là lọc các cầu thủ có thẻ Scout cấp độ 5 (5 sao - cao nhất), các bạn vào phần thẻ Scout trên PES và tìm xem mình đã có những thẻ Scout 5 sao nào, nếu có thì tích vào đây, mình sẽ liệt kê các cầu thủ mà bạn có thể mua và thẻ còn thiếu để mua.